Inbrottsstöld i bostad har i visst fall med hänsyn till omständigheterna ej bedömts som grov stöld.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 1 § 1 st. 2 brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 102 (nr 15)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-02-15

Målnummer:
B1041-81