Spörsmål angående innebörden av 22 § 6 lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Tillika fråga om tillämpning av 50 kap 25 § 3 st RB i mål som handlagts enligt nämnda lag.


Lagrum:
22 § 6 lag (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden; 50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1982 s 27 (nr 6)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-01-13

Målnummer:
Ö463-81