Överträdelse av förbudet i 51 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) mot omkörning eller förbikörning av fordon strax före obevakat övergångsställe? Tillika spörsmål om tillämpning av grunderna för 55 kap 14 § RB.


Lagrum:
51 § vägtrafikkungörelsen (1972:603); 55 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 1052 (nr 137)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-11-17

Målnummer:
B531-81