Enbart det förhållandet att någon på allmän plats och i andras åsyn dricker sprit har ej ansetts utgöra förargelseväckande beteende.


Lagrum:
16 kap. 16 § brottsbalken (1962:700); 7 § allmänna ordningsstadgan (1956:617)
NJA 1981 s 1010 (nr 129)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-11-05

Målnummer:
B203-81