Utvisning?


Lagrum:
1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § varusmugglingslagen (1960:418); 3 § varusmugglingslagen (1960:418); 8 § varusmugglingslagen (1960:418); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1981 s 825 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-08-26

Målnummer:
B586-81