Sökande av socialhjälp, som underlåtit att självmant upplysa om att han hade erhållit förskott på uppgiven inkomst, har befunnits ej vara skyldig till bedrägeri.


Lagrum:
9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 16 § lag (1956:2) om socialhjälp
NJA 1981 s 787 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-06-09

Målnummer:
B1010-79