Fråga om förverkande hos företrädare (verkställande direktör) för aktiebolag. 36 kap 4 § BrB och 18 § lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.


Lagrum:
36 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 18 § lag (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor
NJA 1981 s 452 (nr 42)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-04-01

Målnummer:
B655-79