Fråga om påföljd för nittonårig yngling, som gjort sig skyldig till svår och omfattande brottslighet.


Lagrum:
33 kap. 4 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 28 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1981 s 335 (nr 18)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-02-25

Målnummer:
B1067-80