Fråga om utvisning på grund av brott. Tillika spörsmål om tillämpning av 34 kap 6 § 1 st BrB.


Lagrum:
8 kap. 1 § 1 brottsbalken (1962:700); 34 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 40 § utlänningslagen (1980:376)
NJA 1981 s 327 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-02-19

Målnummer:
B803-80