Rån? Fråga bl a om tillämpning av 8 kap 5 § 2 st BrB.


Lagrum:
4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 5 § 2 st. brottsbalken (1962:700); NJA 1976 s. 689
NJA 1976 s. 689; NJA 1977 s. 329; NJA 1979 s. 759
NJA 1981 s 273 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-02-04

Målnummer:
B16-81