Våldtäkt eller våldförande? 6 kap 1 § BrB.


Lagrum:
6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1981 s 253 (nr 2)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-01-09

Målnummer:
B1057-80