Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.


Lagrum:
1 §, 2 § och 4 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål; 4 kap. 5 § och 36 kap. 3 § 2 brottsbalken (1962:700)
NJA 2011 s 556 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-09-16

Målnummer:
B3001-10