Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 16 § utlämningslagen (1957:668)
NJA 2011 s 518 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-07-27

Målnummer:
Ö3060-11