En lastbil, som påbörjade en vänstersväng över den motsatta körbanan, blev påkörd av en mötande personbil i uppseendeväckande hög hastighet, varvid personbilens förare avled. Åtal mot lastbilens förare för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död har ogillats.


Lagrum:
1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; 3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); NJA 1996 s. 590
NJA 1996 s. 590; NJA 1996 s. 764; NJA 2001 s. 286; NJA 2007 s. 3; NJA 2009 s. 819
NJA 2011 s 349 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-06-15

Målnummer:
B2513-09