Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.


Lagrum:
14 kap. 7 a § samt 17 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 3 § och 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt; NJA 2009 s. 230
NJA 2009 s. 230; NJA 2010 N 43; AD 1994 nr 151; AD 1994 nr 152; AD 1995 nr 154
NJA 2011 s 10 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-02-15

Målnummer:
Ö4981-10