Bevisvärdering i mål om sexualbrott.


Lagrum:
35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); NJA 1991 s. 83
NJA 1991 s. 83; NJA 1992 s. 446; NJA 1993 s. 616; NJA 2005 s. 712; NJA 2009 s. 447 I; NJA 2009 s. 447 II
NJA 2010 s 671 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-28

Målnummer:
B2937-10