Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen och målsägandebiträdet kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för den tid som de reserverat för huvudförhandlingen och dess förberedande och som de inte kunnat använda för andra uppgifter i sin verksamhet.


Lagrum:
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde; NJA 1976 s. 455 I
NJA 1976 s. 455 I; NJA 1984 s. 334 I och II; NJA 2004 s. 549
NJA 2010 s 206 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-04-06

Målnummer:
Ö4918-08