Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande


Lagrum:
2 kap. 5 §, 6 § och 12 § regeringformen (1974:152); 3 kap. 5 §, 4 kap. 2 § samt 24 kap. 1 §, 4 §, 5 § och 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2009 s 776 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-11-19

Målnummer:
B1354-07