En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.


Lagrum:
17 kap 7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1985 s. 477
NJA 1985 s. 477; NJA 2008 s. 705
NJA 2009 s 751 (nr 76)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-11-18

Målnummer:
B1130-07