En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal för jaktbrott mot en person vars fastighet ingått i viltvårdsområdet, när åtalet avsett att denne jagat inom viltvårdsområdet i strid med föreningens beslut om områdes- och gemensamhetsjakt.


Lagrum:
20 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 3 §, 10 § och 43 § jaktlagen (1987:259); 23 § och 26 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden
NJA 2008 s 1165 (nr 106)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-12-10

Målnummer:
B87-07