Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket konkurslagen (1987:672) vid efterutdelning i konkurs.


Lagrum:
2 § och 3 § förmånsrättslagen (1970:979); 5 kap. 11 § samt 11 kap. 1 §, 4 § och 20 § konkurslagen (1987:672)
NJA 2008 s 1004 (nr 89)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-10-31

Målnummer:
Ö1149-07