Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.


Lagrum:
1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § utsökningsbalken (1981:774); 17 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2008 s 792 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-07

Målnummer:
Ö5140-06