Fråga om en person som åtagit sig uppdrag att utföra viss bokföring åt en företagare har främjat bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll genom att föra in uppgifter i bokföringen på grundval av ett bristfälligt underlag.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) i lydelse före den 1 juli 2005; 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 10 § skattebrottslagen (1971:69)
NJA 2008 s 697 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-06-11

Målnummer:
B378-07