Frågor om tillämpning av preklusionsreglerna i 42 kap. 15 § och 43 kap. 10 § rättegångsbalken.


Lagrum:
13 kap. 3 §, 42 kap. 15 § och 43 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 326 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-05-29

Målnummer:
Ö1420-03