En sjuksköterska som av misstag blandat en infusionslösning till ett spädbarn så att den blev tio gånger starkare än ordinerat och därigenom orsakat barnets död, har dömts för vållande till annans död.


Lagrum:
3 kap. 7 § brottsblaken (1962:700); 2 kap. 5 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
NJA 2006 s 228 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-04-19

Målnummer:
B2328-05