En praktikant på en förskola har genomfört en sexuell handling genom att föra in handen mellan skinkorna på en fyraårig pojke och vidröra dennes analöppning och genitalier. Gärningen har rubricerats som sexuellt övergrepp mot barn.


Lagrum:
6 kap. 4 §, 6 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 221 (nr 28)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-04-11

Målnummer:
B154-06