Penninghäleri?


Lagrum:
9 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 103 (nr 15)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-03-17

Målnummer:
B71-05