Resning har ansetts kunna beviljas i ett domvilloärende. Fråga om sökanden haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha åberopat ny bevisning.


Lagrum:
58 kap. 1 § första stycket 3 och 59 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 37 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-14

Målnummer:
Ö4330-05