Tryckfrihetsmål. I en artikel om utredningen av mordet på Olof Palme lämnades uppgifter om en polisman som medverkat i utredningen vilka var ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet har ansetts försvarligt, och skälig grund har ansetts föreligga för uppgifterna, som hämtats från ett betänkande av en statlig utredning.


Lagrum:
7 kap. 4 § 14 tryckfrihetsförordningen (1949:105); 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 16 (nr 3)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-06

Målnummer:
T4965-04