Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år.


Lagrum:
29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 878 (nr 95)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-16

Målnummer:
B1001-05