En person har, sedan han gripits av polis, på polisstationen spottat en polisman rakt i ansiktet. För detta har han ålagts ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Fråga om polismannen är berättigad till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. (Jfr NJA 1999 s. 725.)


Lagrum:
2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 738 (nr 82)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-14

Målnummer:
T2609-03