Påföljd för vållande till annans död, grovt brott, och grovt rattfylleri.


Lagrum:
3 kap. 7 § andra stycket brottsbalken (1962:700); 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
NJA 2005 s 674 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-10-19

Målnummer:
B4379-04