Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387).


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 13 c § polislagen (1984:387)
NJA 2005 s 385 (nr 44)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-05-27

Målnummer:
B2673-04