Ett isblock har fallit ned från ett tak och dödat en gångtrafikant. Fråga om den som åtagit sig att svara för snöskottning på taket har genom att underlåta att ta bort snö och is, eller åtminstone spärra av gångbanan, gjort sig skyldig till vållande till annans död.


Lagrum:
3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 3 § ordningslagen (1993:1671)
NJA 2005 s 372 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-05-26

Målnummer:
B153-04