Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).


Lagrum:
2 § narkotikastrafflagen (1968:64); 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 348 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-05-25

Målnummer:
B3826-04