Underlåtenhet att bevara verifikationer avseende varje enskilt köruppdrag i taxirörelse har stått i strid med bokföringslagen, men har inte ansetts medföra att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtal för bokföringsbrott har därför ogillats.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 5 kap. 1 §, 6 § och 7 § bokföringslagen (1999:1078)
NJA 2005 s 252 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-25

Målnummer:
B2879-03