Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.


Lagrum:
7 kap. 2 § och 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
NJA 2004 s 830 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-27

Målnummer:
T471-04