En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förelegat. Tillika fråga om ansvarsfrihet på grund av nöd.


Lagrum:
3 §, 43 § och 44 § jaktlagen (1987:259); 28 § jaktförordningen (1987:905); 24 kap. 4 §, 6 § och 9 § samt 29 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2004 s 786 (nr 89)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-21

Målnummer:
B432-04