Fråga om byte av offentlig försvarare.


Lagrum:
21 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 639 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-09

Målnummer:
Ö4076-04