Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)
NJA 2004 s 519 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-09-06

Målnummer:
B143-04