Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.


Lagrum:
15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 613 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-18

Målnummer:
Ö4190-03