Tryckfrihetsbrott. En tidnings löpsedel har ansetts innefatta uppgift som varit ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ansvarige utgivaren har fällts för förtal. Tillika fråga om skadestånd.


Lagrum:
7 kap. 4 § 14 tryckfrihetsförordningen (1949:105); 5 kap. 1 § brottsbalkens (1962:700)
NJA 2003 s 567 (nr 86)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-05

Målnummer:
B1658-03