Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)


Lagrum:
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; 8 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 495 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-11-03

Målnummer:
B3546-03