En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.


Lagrum:
1 § och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 473 (nr 70)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-28

Målnummer:
B2854-02