Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62)


Lagrum:
17 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230); 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 460 (nr 68)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-27

Målnummer:
Ö1503-02