En person har i Sverige åtalats och dömts för bl.a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från detta land.


Lagrum:
10 § första stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott; 30 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 435 (nr 63)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-15

Målnummer:
Ö2658-03