Fråga om påföljd vid barnpornografibrott.


Lagrum:
16 kap. 10 a § samt 30 kap. 4 §, 7 § och 8 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 307 (nr 45)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-07-08

Målnummer:
B112-03