Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.


Lagrum:
9 kap. 4 § andra stycket och 11 § samt 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)
NJA 2003 s 295 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-19

Målnummer:
B1176-03