Grov misshandel?


Lagrum:
3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 229 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-06

Målnummer:
B4597-01