En man har befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Fråga om straffmätning. - Även fråga om barnets moder gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att underlåta att se till att det misshandlade barnet kom under vård.


Lagrum:
3 kap. 6 § och 7 § samt 29 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 174 (nr 27)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-05-09

Målnummer:
B991-03